Aanbevelingen

U wilt aan de slag met de kwaliteit van bodem, geluid en lucht om de leefomgeving gezonder te maken. Dan vindt u hier op een rij waar u zoal aan kunt denken. Voor uw overzicht zijn de aanbevelingen ingedeeld in categorieën: participatie, planvorming, locatiekeuze, inrichting, diversiteit/identiteit, bereikbaarheid/toegankelijkheid, veiligheid/sociale ontmoeting, beheer.

Sommige aanbevelingen, praktijkvoorbeelden en instrumenten zijn speciaal van belang voor jeugd [j], ouderen [o] of werknemers [w]. U ziet dit meteen, omdat deze letter(s) dan tussen vierkante haken is toegevoegd.