De leefomgeving heeft invloed op de gezondheid

Op deze site ontdekt u hoe u kunt (samen)werken aan een gezonde leefomgeving. Deze site is er voor iedereen die aan de slag wil met het gezonder maken van de leefomgeving. De Omgevingswet biedt hiervoor kansen.

De Gids Gezonde Leefomgeving biedt informatie, inzichten, ruimtelijke data, instrumenten en werkvormen om samen te werken aan een gezonde leefomgeving. En veel concrete voorbeelden uit de praktijk. Ook biedt de site handvatten om gezondheid mee te wegen binnen het omgevingsbeleid. De gids is ontwikkeld om van te leren, ervaringen te delen en inspiratie op te doen.

Binnen deze site wordt ook de GezondOntwerpWijzer opgenomen. Hierin is kennis gebundeld over het gezond ontwerpen en inrichten van de leefomgeving. Speciale aandacht is er voor de thema’s gezonde mobiliteit, groen en water, sport en spelen, milieukwaliteit, openbare ruimte, externe veiligheid en binnenmilieu. Ook vindt u hier inzichten en ideeën om dit op integrale wijze te doen.

Door het delen van kennis en ervaring wil het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid bevorderen dat gezondheid meegenomen wordt in ruimtelijk beleid en planvorming. Het Netwerk is bedoeld voor medewerkers van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst'en, provincies, gemeenten, kennisinstituten en adviesbureaus, die werken aan een gezonde leefomgeving.

Vragen of Suggesties?

Deze website is in ontwikkeling en wordt de komende tijd verder uitgebouwd. Dit doen wij graag op basis van uw feedback, kennis en ervaringen.
Help mee deze gids verder te ontwikkelen en stuur uw vragen, aanvullingen of ervaringen naar: helpdesk@gezondeleefomgeving.nl

Nieuws

Gezondheidsbaten van fietsen en wandelen

Heb je feiten en handvaten nodig om de voordelen van meer fietsen of wandelen te laten zien? Of wil je nieuwe of bestaande projecten evalueren voor gezonde mobiliteit?

19-09-2018 | 21:39
HEAT
Meer nieuws