Om de Omgevingswet in de praktijk uit te voeren, kunnen overheden verschillende wettelijke instrumenten inzetten. Dit zijn documenten waarin zij hun visie, beleid en regels vastleggen. Zo biedt de Omgevingswet gemeenten diverse instrumenten om hun taken voor de fysieke leefomgeving uit te voeren. Voor iedere fase in de beleidscyclus kent de wet instrumenten. Voorbeelden ervan zijn: Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Omgevingsvergunning.

Als u meer wilt weten hoe u binnen deze wettelijke instrumenten aandacht kunt besteden aan het meewegen van gezondheid, ga dan naar Planfasen van de Gids.

Gezien de hoeveelheid wettelijke instrumenten en de verschillende bestuurslagen is het van belang aandacht te besteden aan de samenhang tussen al deze instrumenten. De Overheid kan haar beleidsdoelen lang niet altijd bereiken met de inzet van één enkel instrument. Instrumenten kunnen elkaar ook beïnvloeden. Juist een mix van verschillende instrumenten, wettelijk en niet-wettelijk, bepaalt vaak het succes.

Wettelijke instrumenten voor overheden

Gemeenten

gemeente

Provincies

Provincie

Waterschap

Waterschap

Rijk

Rijk