Bij het inrichten van de gezonde leefomgeving in een bepaald gebied is het belangrijk om goede informatiebronnen te benutten en deze te betrekken bij het opstellen van een (omgevings-)visie en plannen en de uitwerking daarvan. Hieronder staat een selectie van websites en dataportalen die hierbij bruikbaar kunnen zijn. 

Bruikbare Informatiebronnen

Gezonde Leefomgeving

Gezondheid en leefstijl

Leefomgeving en Milieu