Deze pagina biedt een overzicht van websites naar data, grafieken en kaarten op het raakvlak van Leefomgeving en Gezondheid. Deze informatie is grotendeels ook beschikbaar voor hergebruik voor uw  eigen toepassing. 

Sites Leefomgeving

Milieu Meetnet

Diverse meetnetten bewaken de milieukwaliteit en de voortgang van het milieubeleid in Nederland.

Leefbaarheid

Leefbaarometer

De Leefbaarometer monitort  de leefbaarheid in wijken, buurten en straten in Nederland en de veranderingen.

Emissies

Nederlandse emissies naar lucht, water en bodem van circa 350 verontreinigende stoffen op kaarten, in grafieken en tabellen.

Atlas leefomgeving

Atlas Leefomgeving

Kaarten over de leefomgeving en duiding, oa. informatie over de impact op de gezondheid.

Atlas Natuurlijk Kapitaal

Kaarten en informatie over natuurlijke hulpbronnen: water, voedsel & recreatie. 

Nationale Energie Atlas

Kaarten met duiding over traditionele en duurzame energie in Nederland.

Gemeente

Bekijk Gemeente informatie over gezondheid, jeugd, wonen, mobiliteit, energie en veiligheid.

Data Overheid

Data van de Nederlandse Overheid, met (geo)data over gezondheid, natuur, milieu, landbouw en infrastructuur.