Onder thematische instrumenten vindt u voorbeelden van instrumenten over een specifiek thema, zoals gezonde mobiliteit, externe veiligheid, openbare ruimte, groen en water, milieukwaliteit, sport en spelen en binnenmilieu.
Deze zijn opgenomen binnen de landingspagina Gezond Ontwerp.

Thematische instrumenten

Instrumenten gezonde mobiliteit

Fietsen in het groen

Instrumenten externe veiligheid

houtstook

Instrumenten openbare ruimte

Flat met kinderen

Instrumenten groen en water

Instrumenten milieukwaliteit

Hoog water

Instrumenten sport en spelen

Zwolle gezonde stad

Instrumenten binnenmilieu