Onder proces instrumenten vindt u een selectie van instrumenten die u kunnen helpen bij de inrichting van het proces om te komen tot een gezonde leefomgeving. Bijvoorbeeld als het gaat om de samenwerking met andere partijen of domeinen of het betrekken van bewoners bij het opstellen van een omgevingsvisie of -plan. Elk instrument is voorzien van een toelichting voor het gebruik en een factsheet met achtergrondinformatie.

Heeft u advies nodig bij het kiezen van een instrument (of een combinatie van instrumenten) in uw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op via helpdesk@gezondeleefomgeving.nl.

Proces instrumenten

Tools integraal werken

Tools Integraal Werken

Tools integraal werken

Toolkit preventie in de wijk

Toolkit Preventie in de Wijk

Toolkit preventie in de wijk

Kernwaarden

Kernwaarden Gezonde Leefomgeving

VTV game In2Action

VTV Game In2Action

VTVIn de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. Game In2Action