Er bestaan veel goede praktijkvoorbeelden voor een gezonde inrichting van de leefomgeving. Hieronder vindt u websites en platforms die inspirerende praktijkverhalen bieden.

Heeft u een inspirerend praktijkverhaal? Laat het ons weten via helpdesk@gezondeleefomgeving.nl.

Praktijkverhalen

Verstedelijkingstrategie Metropoolregio A'dam

Zaanstad heeft een forse verstedelijkingsopgave. Op deze foto is een drukke binnenstad van Zaandam te zien.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het Rijk werken samen aan een verstedelijkingsstrategie. Er is een verkennende kwalitatieve analyse uitgevoerd om opgaven, kansen en risico’s van verstedelijking in relatie tot leefomgeving en gezondheid in kaart te brengen.

Foto: Rob Poelenjee

Pilot Arnhem: thema Gezondheid

Arnhem in de praktijk

De pilot in Arnhem is gestart in opdracht van het kernteam Omgevingswet. Onderzocht is hoe het thema gezondheid ondergebracht  kan worden binnen de Omgevingswet.

Programma Slimme Gezonde Stad

SGS

Slimme Gezonde Stad van IenM zoekt naar innovatieve manieren op het gebied van geluid, lucht en klimaat om op een slimme manier een gezonde stad te creëren. Op hun website vindt u informatie over wat een aantal pilotsteden op dit vlak doen.

Experiment Blue Zone Brabant (Oss)

Blue Zone Oss

Het Blue Zone Brabant initiatief is een experiment met burgers, overheden, gezondheidsinstellingen, bedrijven en kennisinstituten om een Blue Zone te ontwikkelen in Brabant: een proeftuin voor een gezondere leefwijze en een betere leefomgeving.

Gezonde Leefomgeving in Loket Gezond Leven

Loket Gezond Leven

In het Loket Gezond Leven vindt u voorbeelden om de gezondheid van mensen te bevorderen via o.a. de leefomgeving. In het dossier gezonde leefomgeving staan voorbeelden over gezondheid in omgevingsvisie en plannen.

Inspiratieboek Gezondheid en Ruimte

Inspiratie- en werkboek Gezondheid en Ruimte

Dit inspiratie- en werkboek bevat praktische handvaten en inspirerende voorbeelden voor de gemeentelijke professionals – strategen en andere adviseurs die werken aan het verbinden van de domeinen sociaal en fysiek op het terrein van gezondheid en ruimte.

VWS Programma Gezond in....

Gezond in extra

Gezond in...helpt zogenaamde GIDS-gemeenten bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Op de website vindt u onder meer praktijkvoorbeelden over de inrichting van de fysieke omgeving.

Platform Gezond Ontwerp

Platform Gezond Ontwerp

Het Platform Gezond Ontwerp toont een aantal filmpjes met verhalen van inspirerende personen die zich vanuit verschillende domeinen bezig houden met de gezonde leefomgeving. Binnenkort meer voorbeelden over de inrichting van een beweegvriendelijke stad en een sociale stad.

Zwolle Gezonde Stad: stimuleringsprogramma

Zwolle gezonde stad

Zwolle Gezonde Stad maakt een gezonde leefstijl aantrekkelijk en gemakkelijk voor alle Zwollenaren met inzet van de gemeente, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, Hogeschool Windesheim, Rabobank, woonzorginstelingen en Albert Heijn. 

Inspiratiegids Participatie Planproces

Inspiratiegids Participatie

In de Inspiratiegids Participatie vindt u uiteenlopende praktijkverhalen over participatie van mensen in ruimtelijke planprocessen, verteld door mensen die daarbij in de  praktijk betrokken waren of zijn.