Beschrijving

TNO en Kenniscentrum Sport hebben samen gewerkt aan ontwerpprincipes voor een beweegvriendelijke omgeving. Dat heeft geleid tot een publicatie van 36 ontwerpprincipes om beweeg-inclusief te ontwerpen. De principes zijn tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, praktijkervaring en een aantal workshops met ontwerpers.

Om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten zijn de principes ingedeeld in schaal, doelgroep of beleidsthema's zoals veiligheid, groen en mobiliteit. Deze publicatie beoogt ontwerpers en beleidsmakers te inspireren om via ontwerpmaatregelen, het sporten en bewegen te stimuleren. De ontwerpprincipes kunnen bijdragen aan de integratie van gezondheid en ruimtelijke planvorming.

Ontwerpprincipes Beweegvriendelijke Omgeving

Ontwerpprincipes Beweegvriendelijke Omgeving

Wilt u meer weten over dit instrument?