windmolen

Op 16 juni van 9 tot 12 uur organiseert het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid  een digitale bijeenkomst over de gevolgen van de energietransitie voor de gezondheid.

•    Welke gevolgen kan de energietransitie hebben voor gezondheid en veiligheid?
•    Hoe kan dit meegenomen  worden in de plan- en besluitvorming?
•    Hoe nemen we voorkeuren mee van mensen die niet op bewonersavonden komen?

Joost van der Ree (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) geeft een overzicht van de effecten van energietransitie op gezondheid en veiligheid.
Sven Stremke (WURWageningen University &Research Wageningen University &Research , Academie van Bouwkunst Amsterdam)  laat zien hoe een goed ontwerp van zonne- en windparken het landschap juist meer aantrekkelijk kan maken.
Jaap de Wolff (GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst  Noord en Oost-Gelderland) gaat in op de belevingsaspecten van nieuwe energiebronnen (windparken, zonneweides, biomassa).
Oscar Breugelmans (GGD Amsterdam) deelt zijn ervaringen met burgerparticipatie rondom de plaatsing van windturbines.

Na deze presentaties is er tijd voor discussie en het uitwisselen van praktijkervaringen in kleine groepen.

 

Deelnemen?

Aanmelden voor dit webinar via deze link