Een groene gezonde leefomgeving voor iedereen. In gemeenten, buurten en wijken. Gezondheid en leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is nog duidelijker geworden in deze tijd. Denk bijvoorbeeld aan de coronapandemie of milieuvervuiling.

Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. Groen brengt ontspanning en koelte in de zomer. Meer fiets- en wandelpaden nodigen uit om te bewegen.

De ministeries van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en LNV hebben opdracht gegeven aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu om een programma Gezonde Groene Leefomgeving in te richten, in samenwerking met ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Doel hiervan is om vanuit een breed perspectief gezondheidsvraagstukken op te pakken, waarbij de verschillende domeinen worden overstegen. Daarom is verbinding met en samenwerking tussen verschillende beleidssectoren en maatschappelijke actoren nodig.

Wat is ons doel? Beleidsmakers van gemeenten (ruimtelijke en sociale domein), GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en en andere professionals helpen met kennis, data, infrastructuur en praktische instrumenten om gezondheid meer integraal te kunnen meenemen in hun beleid rond de fysieke leefomgeving.

Meer informatie?

Meer weten over het programma Gezonde Groene leefomgeving? Check Kamerbrief over randvoorwaarden programma Gezonde groene leefomgeving | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl