Evalueren is cruciaal om te weten of het gezonde doel bereikt wordt, en om toekomstige gezonde plannen nog succesvoller te maken.

  • Wat is bijvoorbeeld de invloed van het plan op gebruik, beleving en gezondheid van bewoners geweest?
  • Wat is  goed gegaan bij de realisatie er van?
  • En wat kan er beter? (deze stap wordt vaak overgeslagen)

Stel evaluatieplan op

  • Maak bij aanvang keuzes over wat u wilt evalueren, wanneer u resultaten wilt weten en wat daarvoor nodig is.
  • Bepaal of u het effect van een losse activiteit wilt meten of van een brede integrale  aanpak.
  • Bepaal welke partners u bij evaluatie wilt betrekken.  Dat helpt om wederzijdse verwachtingen duidelijk te maken en biedt kansen om afspraken te maken over aansluiting bij bestaande dataverzameling(en),  wat met de uitkomsten van de evaluatie wordt gedaan en wie daarover met wie communiceert.