Gezondheid in de leefomgeving verschilt van gemeente tot gemeente. Welke ambities en doelen zijn er voor het gebied, en in het bijzonder voor gezondheid?

Wat wilt u bereiken?

Ambities en doelen bepalen

Fietsen naar station

Staat gezondheid centraal op de politieke agenda? Of is er aandacht voor een specifiek gezondheidsthema zoals bevorderen bewegen? U kunt gezondheid ook laten meekoppelen via een ander thema zoals de aanleg van meer groen.

Inventariseer kansen en knelpunten

Hoe breng je kansen en knelpunten voor en gebied in beeld?