Beschrijving

De GES-methode vertaalt de hoogte van de milieubelasting naar een milieugezondheidkwaliteit en de bijbehorende GES-score en kleur.

De milieugezondheidkwaliteit en GES-score variëren van ‘zeer goed' (0) tot ‘onvoldoende (6) en ‘zeer onvoldoende' (8). De bijbehorende kleuren lopen van groen, via geel en oranje, naar rood en paars. GES-score 6 wordt toegekend aan het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR). Dit is bepaald op basis van de laatste stand van de beleidsmatige normering en meest recente wetenschappelijke dosis-responsrelaties. Voor de meeste milieuaspecten geldt dat ook beneden de wettelijke grenswaarden gezondheidseffecten kunnen optreden en dus gezondheidswinst te behalen is. Vanuit het MTR zijn de andere niveaus van blootstelling, GES-scores en milieugezondheidkwaliteiten in een logische reeks afgeleid.

Gezondheidseffectscreening (GES)

Gezondheidseffectscreening (GES)

Wilt u meer weten over dit instrument?