Met de GO! methode kunt u een kwalitatieve én kwantitatieve beschrijving van uw wijk of gemeente maken. Data uit het fysieke en sociale domein worden in één figuur geïntegreerd. De GO! methode bestaat uit het combineren van verschillende databronnen (gemeente, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gemeentelijke/gewestelijke Gezondheidsdienst, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en wijkgesprekken. Per thema worden de belangrijkste indicatoren in een spinnenweb samengevat. Het figuur laat zien hoe de wijk scoort ten opzichte van het gemiddelde in de gemeente. Aan de hand van de geconstateerde kansen en knelpunten kunnen interventies of maatregelen op wijk niveau aanbevolen worden. Deze aanpak is toegepast op de gemeente Utrecht en wordt nu doorontwikkeld voor toepassing in kleine kernen.

Gezonde Omgeving (GO)

Gezonde Omgeving

Wilt u meer weten over dit instrument?