Beschrijving

Het is een set van waarden voor een gezonde leefomgeving die idealiter in elk ruimtelijk plan aan de orde zouden kunnen komen. Bij iedere kernwaarde worden voorbeelden gegeven van maatregelen die daaraan kunnen bijdragen. Het is geen uitputtende of vaststaande lijst, maar juist bedoeld als inspiratie voor lokaal maatwerk. 

Kernwaarden Gezonde leefomgeving

Kernwaarden Gezonde Leefomgeving

Wilt u meer weten over dit instrument?

  • Bekijk de factsheet Kernwaarden Gezonde Leefomgeving.
  • Ga naar de website van de GGDGHOR Kennisnet.