Beschrijving

Het beoordelingskader bevat alle argumenten die van belang zijn bij de besluitvorming rond milieu en gezondheidsproblemen.

Het bestaat uit een checklist met 25 vragen verdeeld over vijf hoofdaspecten:

  • omvang
  • ernst
  • waardering van de gezondheidseffecten
  • mogelijkheden of noodzaak van interventie
  • kosten en baten

Het beoordelingskader wordt voor het betreffende probleem in concept ingevuld en in een workshop met stakeholders besproken en aangevuld. Op basis van de workshop wordt het beoordelingskader aangevuld en worden de belangrijkste aspecten bepaald, die bij de afweging van het betreffende probleem een rol spelen.

Beoordelingskader Gezondheid en Milieu

Beoordelingskader Gezondheid en Milieu

Wilt u meer weten over dit instrument?

  • Bekijk de factsheet Beoordelingskader Gezondheid en Milieu.
  • Ga naar RIVM rapport Beoordelingskader Gezondheid en Milieu.