Beschrijving

Dit conceptueel kader is ontwikkeld door het International Risk Governance Council (IRGC) voor het maken van afwegingen in het proces van risicobeoordeling en besluitvorming rondom complexe onderwerpen, zoals electromagnetische velden of nanotechnologie. In het afwegingskader is een grote plaats toebedeeld aan de maatschappelijke context waarin afwegingen plaatsvinden en participatie staat centraal. In dit instrument ligt veel nadruk op het proces van de complexe afweging. Het is echter tamelijk abstract en generiek, waardoor het minder geschikt is om toegepast te worden in de praktijk. Wel kan het een nuttige aanvulling leveren op het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu. Een vertaalslag naar de praktijk met aandacht voor gezondheidsbevordering is nog nodig.

Afwegingsproces IRGC

IRGC

Wilt u meer weten over dit instrument?

  • Bekijk de factsheet Afwegingskader van de International Risk Governance Council.
  • Ga naar de website van de International Risk Governance Council.