Beschrijving

In de toolkit Preventie in de wijk zijn negen wijktypen uitgewerkt: centrum van steden, vooroorlogse arbeiderswijken, naoorlogse wijken met hoogbouw, groene wijken (inclusief Vinex-wijken), centrum grote dorpen, kleinstedelijke wijken, groen kleinstedelijke wijken, kleine dorpen en kernen, en verspreide huizen in landelijk gebied. 

Elke type wijk start met het wijkverhaal, met daarbij een beschrijving van de meest opvallende wijkkenmerken op zes domeinen: gezondheid en leefstijl; voorzieningen; fysieke omgeving; sociale omgeving; participatie; en bevolking.  Per wijk is aangegeven welk preventiethema meer dan gemiddeld op de voorgrond staan. Deze zijn illustratief voor het type wijk, gekozen op basis van data, werksessies en expertoordelen. Uiteraard kunnen ook andere thema’s relevent zijn. Ook worden per wijktypen een aantal preventiethema’s genoemd, met steeds een uitwerking van een integrale aanpak volgens de pijlers: voorlichting en educatie; signalering, advies en ondersteuning; fysieke en sociale omgeving; en regelgeving en handhaving.

De toolkit, waar onder andere de  Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten) en de partijen van de Agenda voor de Zorg  bij betrokken zijn, is bestemd voor gemeenten en hun lokale partners, zoals GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst'en, eerstelijnsorganisaties en inwoners, die samen een merkbaar verschil willen maken. De toolkit is volledig doorklikbaar en ook een handige ingang naar veel meer bruikbare kennis en inzichten op loketgezondleven.nl.

Toolkit Preventie in de wijk

Toolkit Preventie in de wijk

Wilt u meer weten over dit instrument?